• Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng
THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC
14/10/2020

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC

Trung tâm ĐT&BD Trường Đại học Nha Trang liên kết với trường Đại học Tài nguyên Môi trường Tp.HCM tuyển sinh đào tạo các lớp liên thông Đại học năm 2020 như sau:

Thông báo nội bộ

Tư vấn & Hỗ trợ

 

ThS. Dương Thành Tô

  • Email: todt@ntu.edu.vn
  • Điện thoại: 02583832066

KS.Lê Công Thành

  • Email: thanhlc@ntu.edu.vn
  • Điện thoại: 0582220913

CN. Phạm Thị Hoài

  • Email: hoaipt@ntu.edu.vn
  • Điện thoại: 0582220913