Search

Lịch thi

      TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO & BỒI DƯỠNG   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
       
LỊCH THI KẾT THÚC HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020– 2021 (Thi Online)
                     
STT Lớp MSMH Môn học TC CBGD Buổi thi Giờ thi Ngày thi Hình thức Khoa
Thời gian bắt đầu từ ngày 22/08/2021 đến ngày 31/08/2021
1 NT19QTTC ECS230 Kinh tế vĩ mô 3 Phạm Thành Thái Tối 19h00 22/08/2021 Online Kinh tế
2 NT19QTTC ECS335 Marketing căn bản 3 Đặng Hoàng Xuân Huy Tối 19h00 24/08/2021 Online Kinh tế
3 NT19QTTC HC417 Kinh tế lượng  3 Phạm Thành Thái Tối 19h00 26/08/2021 Online Kinh tế
4 NT19QTTC 76178 Tài chính – Tiền tệ 3 Nguyễn Văn Bảy Tối 19h00 28/08/2021 Online Kế toán tài chính
Thời gian bắt đầu từ ngày 22/08/2021 đến ngày 31/08/2021
1 NT20TDN1 FIB337 Thuế 3 Hoàng Văn Tuấn Tối 19h00 31/08/2021 Online Kế toán tài chính
2 NT20TDN1 FIB345 Ngân hàng thương mại 3 Nguyễn Thị Liên Hương Chiều 14h30 22/08/2021 Online Kế toán tài chính
3 NT20TDN1 ECS329 Kinh tế vi mô 3 Hoàng Gia Trí Hải Tối 19h00 29/08/2021 Online Kinh tế
4 NT20TDN1 ECS331 Nguyên lý thống kê kinh tế 3 Lê Văn Tháp Tối 19h00 27/08/2021 Online Kinh tế
Thời gian bắt đầu từ ngày 22/08/2021 đến ngày 31/08/2021
1 NT20B2DN1 FIB337 Thuế 3 Hoàng Văn Tuấn Tối 19h00 31/08/2021 Online Kế toán tài chính
2 NT20B2DN1 FIB345 Ngân hàng thương mại 3 Nguyễn Thị Liên Hương Chiều 14h30 22/08/2021 Online Kế toán tài chính
3 NT20B2DN1 ACC325 Nguyên lý kế toán 3 Nguyễn Thị Lan Phương Tối 19h00 24/08/2021 Online Kế toán tài chính
Thời gian bắt đầu từ ngày 22/08/2021 đến ngày 31/08/2021
1 NT20TDT1 POL304 Lý luận chính trị 1 3 Trịnh Công Tráng Sáng 8h30 22/08/2021 Online Khoa học Xã hội và Nhân văn
2 NT20TDT1 INE321 Mạch điện 4 Nguyễn Thị Thu Trang Chiều 14h30 22/08/2021 Online Điện - Điện tử
3 NT20TDT1 INE358 Máy điện 4 Lê Thị Hường Tối 19h00 26/08/2021 Online Điện - Điện tử
4 NT20TDT1 ELA326 Khoa học và vật liệu nano 2 Phan Văn Cường Tối 19h00 28/08/2021 Online Điện - Điện tử
Thời gian bắt đầu từ ngày 22/08/2021 đến ngày 31/08/2021
1 NT20CDT1 ELA311 Vẽ điện, điện tử 2 Bùi Thúc Minh Sáng 8h30 22/08/2021 Online Điện - Điện tử
2 NT20CDT1 INE345 Khí cụ điện 2 Nguyễn Hoài Bão Chiều 14h30 22/08/2021 Online Điện - Điện tử
3 NT20CDT1 MEC331 Điện-Khí nén 2 Bùi Thúc Minh Tối 19h00 24/08/2021 Online Điện - Điện tử
4 NT20CDT1 INE358 Máy điện 4 Lê Thị Hường Tối 19h00 26/08/2021 Online Điện - Điện tử
5 NT20CDT1 ELA326 Khoa học và vật liệu nano 2 Phan Văn Cường Tối 19h00 28/08/2021 Online Điện - Điện tử
6 NT20CDT1 MEC335 Cảm biến và ứng dụng 2 Nguyễn Ngọc Hạnh Chiều 14h30 29/08/2021 Online Điện - Điện tử

Ghi chú: Vì tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, những bạn nào không thể dự thi thì lớp trưởng lập danh sách hoãn thi. Nhà trường sẽ tổ chức thi lại cho các bạn trong khoảng thời gian thích hợp.

  • Ngày cập nhật: 20/08/2021
  • Ngày đăng: 16/08/2021
In nội dung