Search

Kế hoạch xét tốt nghiệp

Sinh viên theo dõi thông tin cá nhân, điểm học tập trên hệ thống nếu có vấn đề gì thì phản ánh về trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng trước ngày 05/12/2020.

Dự kiến ngày 10/12/2020 sẽ có kết quả xét tốt nghiệp sơ bộ.

  • Ngày cập nhật: 18/11/2020
  • Ngày đăng: 18/11/2020
In nội dung