Search

Thông báo tuyển sinh ngành Kiến Trúc và Kỹ thuật cấp thoát nước

Trường Đại học Xây dựng Miền Trung liên kết với Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng Đại học Nha Trang tuyển sinh trình độ đại học hệ vừa làm vừa học (VLVH) năm 2023 tại Trường Đại học Nha Trang các ngành Kiến Trúc, Kỹ thuật cấp thoát nước.

 

Thông báo tuyển sinh ngành Kiến Trúc và Kỹ thuật cấp thoát nước

BỘ XÂY DỰNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

MIỀN TRUNG

Số:         /TB-ĐHXDMT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Phú Yên, ngày       tháng 2  năm 2023

 

THÔNG BÁO

Tuyển sinh trình độ đại học hệ vừa làm vừa học năm 2023 tại tỉnh Khánh Hoà

 

Trường Đại học Xây dựng Miền Trung thông báo tuyển sinh trình độ đại học hệ vừa làm vừa học (VLVH) năm 2023 tại Trường Đại học Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa như sau:

I. Ngành/ chuyên ngành đào tạo, thời gian đào tạo và chỉ tiêu tuyển sinh

TT

Mã ngành

Tên ngành/ chuyên ngành đào tạo

Thời gian đào tạo

(dư kiến)

Chỉ tiêu

1

7580213

Kỹ thuật cấp thoát nước

2 năm

30

2

7580101

Kiến trúc

2-2,5 năm

30

            Thời gian đào tạo dự kiến cho người học đã tốt nghiệp cao đẳng ngành gần với Chương trình đào tạo hệ chính quy sau khi miễn trừ khối lượng kiến thức. 

   Đối tượng, phương thức xét tuyển

TT

Đối tượng

Phương thức xét tuyển

1

Thí sinh đã tốt nghiệp trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học

(Thí sinh đã tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa tốt nghiệp THPT phải bảo đảm đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 • Xét tuyển dựa vào kết quả học tập trung cấp, cao đẳng, đại học: Điểm trung bình chung tích lũy toàn khóa học ở trình độ đã đào tạo theo thang điểm 4 phải  ≥ 2,0 điểm; theo thang điểm 10 phải  ≥ 5,0 điểm.

2

Thí sinh đã tốt nghiệp THPT

Xét tuyển từ kết quả học tập THPT (học bạ) đạt một trong các điều kiện sau đây:

 • Tổng điểm 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển (điểm trung bình của 3 năm THPT), cộng với điểm ưu tiên phải ≥ 18,0 điểm;
 • Tổng điểm 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển (điểm trung bình của năm lớp 12), cộng với điểm ưu tiên phải ≥ 18,0 điểm;
 • Tổng điểm 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển (điểm trung bình của 5 học kỳ: lớp 10, 11 và học kỳ I lớp 12), cộng với điểm ưu tiên phải ≥ 18,0 điểm.

Tổ hợp xét tuyển

TT

Tên tổ hợp

tổ hợp

 

TT

Tên tổ hợp

tổ hợp

 

Khối ngành kỹ thuật,

kinh tế

 

 

 

Ngành Kiến trúc,

Kiến trúc nội thất

 

1

Toán, Vật lý, Hóa học

A00

 

1

Toán, Vật lý, Vẽ mỹ thuật

V00

2

Toán, Vật lý, Anh văn

A01

 

2

Toán, Ngữ văn, Vẽ mỹ thuật

V01

3

Toán, Vật lý, Ngữ văn

C01

 

3

Toán, Vật lý, Anh văn

A01

4

Toán, Ngữ văn, Anh văn

D01

 

4

Toán, Ngữ văn, Anh văn

D01

Đối với tổ hợp V00, V01 có sử dụng môn thi năng khiếu (Vẽ mỹ thuật), xem phương thức xét tuyển và kế hoạch thi ở phụ lục kèm theo.

II. Chương trình đào tạo và cấp bằng tốt nghiệp

1. Chương trình đào tạo: Theo chương trình đào tạo hệ chính quy.

2. Thí sinh trúng tuyển được đào tạo và tích lũy đủ số tín chỉ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo được cấp bằng tương ứng. Nội dung ghi trên văn bằng tốt nghiệp theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học ngày 19/11/2018; Thông tư số 27/2019/TT-BGDĐT ngày 30/12/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (không phân biệt loại hình đào tạo).

III. Hình thức, thời gian, học phí và địa điểm đào tạo

1. Thời gian đào tạo (Tùy theo ngành, trình độ đã được đào tạo và khối lượng kiến thức được miễn trừ)

a. Trường hợp người dự tuyển đã tốt nghiệp trình độ trung cấp, cao đẳng trở lên: Thời gian đào tạo từ 1,5 - 2,5 năm;

b. Thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông: Thời gian đào tạo từ 4,0 - 5,0 năm (Đối với ngành Kiến trúc: từ 5,5 - 6,0 năm).

2. Hình thức đào tạo

a. Đào tạo theo tín chỉ, học ngoài giờ hành chính (cả ngày thứ 7 và chủ nhật);

b. Hình thức học: học trực tiếp kết hợp học trực tuyến (tùy thuộc điều kiện khách quan).

3. Học phí: thu theo tín chỉ dựa trên quy định hiện hành về mức học phí của Chính phủ và của Trường Đại học Xây dựng Miền Trung.

4. Địa điểm đào tạo:

Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng, Trường Đại học Nha Trang

- Số 02 Nguyễn Đình Chiểu, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa;

- Điện thọai: 0913 463 678 (thầy Dương Thành Tô);

- Website: https://trungtamdtbd.ntu.edu.vn.

IV. Điều kiện xét tuyển, thời gian nhận hồ sơ và lệ phí xét tuyển

1. Điều kiện xét tuyển

- Đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc trung cấp, cao đẳng trở lên;

- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành;

- Nộp đúng thủ tục, đúng thời hạn các giấy tờ hợp lệ và lệ phí tuyển sinh.

2. Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển:

- Đợt 1:

+ Nhận hồ sơ xét tuyển: Từ ngày 15/2/2023 đến 15/5/2023;

+ Thời gian nhập học (dự kiến): tháng 6 năm 2023.

- Đợt 2:

+ Nhận hồ sơ xét tuyển: Từ ngày 01/7/2023 đến 30/10/2023;

+ Thời gian nhập học (dự kiến): tháng 11 năm 2023.

3. Phát hành và nhận hồ sơ

Phát hành, nhận hồ sơ tại phòng Quản lý Đào tạo Trường Đại học Xây dựng Miền Trung hoặc Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng, Trường Đại học Nha Trang (hoặc thí sinh download tại website: www.tuyensinh.muce.edu.vn)


TT

Hồ sơ dự tuyển (01 bộ) gồm các giấy tờ sau:

1

Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu).

2

Bản sao bằng tốt nghiệp và bảng điểm tốt nghiệp trình độ trung cấp hoặc cao đẳng trở lên (áp dụng đối với thí sinh xét tuyển đã tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng trở lên).

Lưu ý: Đối với thí sinh đã tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa tốt nghiệp THPT thì nộp thêm chứng nhận hoặc bảng điểm tốt nghiệp phần văn hoá THPT theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bản sao bằng tốt nghiệp và học bạ THPT (áp dụng đối với thí sinh xét tuyển bằng điểm học bạ THPT).

3

Bản sao giấy tờ ưu tiên tuyển sinh (nếu có).

4. Lệ phí xét tuyển: 200.000 đồng/thí sinh (nộp trực tiếp khi nộp hồ sơ tại Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng, Trường Đại học Nha Trang).

V.  Địa chỉ liên hệ tư vấn tuyển sinh và nộp hồ sơ

TẠI PHÚ YÊN

TẠI KHÁNH HOÀ

Phòng Quản lý Đào tạo, Trường Đại học Xây dựng Miền Trung

Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng, Trường Đại học Nha Trang

Số 195 Hà Huy Tập, Bình Kiến, Tp. Tuy Hòa, Phú Yên;

Số 02 Nguyễn Đình Chiểu, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa;

Điện thoại: 02573.827618; 096 22 44 195;

Điện thoại: 0913463678 (thầy Dương Thành Tô);

Website: tuyensinh.muce.edu.vn.

Website: https://trungtamdtbd.ntu.edu.vn

            Trường Đại học Xây dựng Miền Trung và Trường Đại học Nha Trang trân trọng thông báo để thí sinh được biết và đăng ký hồ sơ xét tuyển đúng thời hạn./.

 

    Nơi nhận:

 • Các cá nhân, cơ quan, đơn vị;
 • Viên chức, người lao động, sinh viên;
 • Niêm yết website;
 • Lưu: VT, QLĐT.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

TS. Phan Văn Huệ

 

PHỤ LỤC TỔ CHỨC THI MÔN NĂNG KHIẾU (VẼ MỸ THUẬT) NĂM 2023

DÀNH CHO THÍ SINH NGÀNH KIẾN TRÚC SỬ DỤNG TỔ HỢP XÉT TUYỂN V00, V01

 (Kèm theo Thông báo số         /TB-ĐHXDMT, ngày   /    /2023 của Hiệu trưởng

Trường Đại học Xây dựng Miền Trung)

 

I. Thi tuyển kết hợp với xét tuyển 

 • Tổng điểm 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển (điểm trung bình 2 môn văn hóa của 3 năm THPT và điểm môn Vẽ mỹ thuật), cộng với điểm ưu tiên phải ≥ 18,0 điểm;
 • Tổng điểm 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển (điểm trung bình 2 môn văn hóa của năm lớp 12 và điểm môn Vẽ mỹ thuật), cộng với điểm ưu tiên phải ≥ 18,0 điểm;
 • Tổng điểm 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển (điểm trung bình 2 môn văn hóa của 5 học kỳ: lớp 10, 11, học kỳ I lớp 12 và điểm môn Vẽ mỹ thuật), cộng với điểm ưu tiên phải ≥ 18,0 điểm;

 

II. Thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự thi và thời gian thi tuyển

Đợt

Thời gian nhận đăng ký

Thời gian thi

1

Từ ngày 15/2/2023- 15/5/2023

Từ 07h00- 11h00, ngày 26/5/2023

2

Từ ngày 01/7/2023- 30/10/2023

Từ 07h00- 11h00, ngày 10/11/2023

III. Hình thức và địa điểm dự thi

 1. Hình thức thi: Thí sinh chọn đăng ký một trong các hình thức thi như sau:

- Vẽ tĩnh vật;

- Vẽ đầu tượng;

- Vẽ trang trí.

 1. Thời gian làm bài thi: 180 phút.
 2. Địa điểm dự thi: Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng, Trường Đại học Nha Trang

 

IV. Mẫu hồ sơ đăng ký dự thi và lệ phí thi

 1. Mẫu phiếu đăng ký dự thi: theo mẫu đính kèm hoặc thí sinh có thể download tại trang web: http://tuyensinh.muce.edu.vn/.
 2. Lệ phí dự thi: 200.000 đồng/thí sinh (nộp cùng phiếu đăng ký dự thi).
 3. Lưu ý:
 • Thí sinh được mang giá vẽ không có chân (bảng kê) và các vật dụng cần thiết vào phòng để làm bài thi;
 • Trường Đại học Xây dựng Miền Trung có tổ chức luyện thi (miễn phí) môn Vẽ mỹ thuật cho thí sinh;
 • Thí sinh ở xa và có nhu cầu được Nhà trường bố trí chỗ ở miễn phí tại ký túc xá khi đến tập trung thi tại trường

 

V. Thông tin liên hệ:

TẠI PHÚ YÊN

TẠI KHÁNH HOÀ

Phòng Quản lý Đào tạo, Trường Đại học Xây dựng Miền Trung

Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng, Trường Đại học Nha Trang

Số 195 Hà Huy Tập, Bình Kiến, Tp. Tuy Hòa, Phú Yên;

Số 02 Nguyễn Đình Chiểu, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa;

Điện thoại: 02573.827618; 096 22 44 195;

Điện thoại: 0913463678 (thầy Dương Thành Tô);

Website: tuyensinh.muce.edu.vn.

Website: https://trungtamdtbd.ntu.edu.vn

Thông báo có chữ ký, đóng dấu chính thức xem tại đây

 

 • Chia sẻ

Bài viết trước

Thông báo tuyển sinh các lớp Đại học hệ vừa làm vừa học (4 năm)

Bài tiếp tiếp theo

Thông báo tuyển sinh hệ Đại học năm 2024