Search

Thời khóa biểu

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ II NĂM 2021 - 2022

Sinh viên Dowload kế hoạch học tập và chọn Sheet có tên lớp mình học để xem lịch học, phòng học.

Sinh viên học tập trung tại trường từ ngày 28/02/2022.

 Kế hoạch học tập:  xem tại đây                            
STT Buổi học Tiết học Giờ học
1 Sáng 1 - 5 7h00 - 11h30
2 Chiều  6 - 10 13h30 - 17h30
3 Tối 11 - 13 18h30 - 21h10

Các ngày trong tuần có tiết học 11;12;13 tức là học buổi tối từ 18h30 - 21h10

Chủ nhật tiết 1;2;3;4;5 tức là học buổi sáng tiết 1 - 5 từ 7h00 - 11h30

  • Ngày cập nhật: 23/02/2022
  • Ngày đăng: 21/02/2022
In nội dung

  • Sinh viên xem mã môn học, lớp học trong file kế hoạch học tập để đăng ký học lại từ ngày 10-15/09/2021.

  • Trước ngày 10/09/2021 sẽ có thời gian học chính thức của từng môn học, khi có lịch học các bạn chủ động liên hệ với lớp trưởng để được hướng dẫn đường Link học trực tuyến.

 

 Kế hoạch học tập:  xem tại đây                            
STT Buổi học Tiết học Giờ học
1 Sáng 1 - 5 7h00 - 11h30
2 Chiều  6 - 10 13h30 - 17h30
3 Tối 11 - 13 18h30 - 21h10

Các ngày trong tuần có tiết học 11;12;13 tức là học buổi tối từ 18h30 - 21h10

Chủ nhật tiết 1;2;3;4;5 tức là học buổi sáng tiết 1 - 5 từ 7h00 - 11h30

  • Ngày cập nhật: 10/09/2021
  • Ngày đăng: 30/08/2021
In nội dung

Kế hoạch học tập Học kỳ II năm 2020 - 2021 Xem tại đây

Sinh viên học tập theo kế hoạch trong File đính kèm. 

  • Ngày cập nhật: 19/02/2021
  • Ngày đăng: 19/02/2021
In nội dung

Thời khoá biểu học kỳ I năm 2020 - 2021 các lớp hệ VLVH học tại Nha Trang xem tại đây

 

  • Ngày cập nhật: 18/11/2020
  • Ngày đăng: 18/11/2020
In nội dung