Search

Danh sách sinh viên tốt nghiệp quý 4 năm 2016

Hiệu trưởng trường Đại học Nha Trang đã ký quyết định tốt nghiệp quý 4 năm 2016 (05/12/2016) cho các sinh viên hệ liên thông chính quy, vừa làm vừa học đã hoàn thành chương trình đào tạo.

Danh sách sinh viên tốt nghiệp quý 4 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH TỐT NGHIỆP Q4 NĂM 2016

1. Quyết định tốt nghiệp số 1059/QĐ-ĐHNT Ngày 05/12/2016 cho sinh viên liên thông Đại học hệ chính quy xem tại đây
2. Quyết định tốt nghiệp số 1060/QĐ-ĐHNT Ngày 05/12/2016 cho sinh viên liên thông Đại học hệ vừa làm vừa học xem tại đây
  • Chia sẻ

Bài tiếp tiếp theo

Danh sách sinh viên tốt nghiệp quý 1 năm 2017