Search

Thông báo tuyển sinh Đại học

Trường Đại học Nha Trang thông báo tuyển sinh đào tạo đại học liên thông theo hình thức vừa làm vừa học.

Thông báo tuyển sinh Đại học

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

Trường Đại học Nha Trang thông báo tuyển sinh đào tạo đại học liên thông theo hình thức vừa làm vừa học các ngành theo nội dung sau

  1. Loại hình, ngành và thời gian đào tạo

TT

Loại hình đào tạo

Ngành đào tạo

Thời gian

1

Đại học liên thông

từ Trung cấp

Kỹ thuật nhiệt

2,5 năm

Kế toán

Luật

Công nghệ thông tin

Kỹ thuật ô tô

Kỹ thuật điện

Công nghệ chế biến thuỷ sản

Kỹ thuật xây dựng

2

Đại học liên thông từ

Cao đẳng

 

Quản trị kinh doanh

1,5 năm

Kế toán

Công nghệ thông tin

Kỹ thuật nhiệt

Kỹ thuật ô tô

Kỹ thuật điện

Công nghệ chế biến thuỷ sản

Kỹ thuật xây dựng

Nuôi trồng thuỷ sản

Ngôn ngữ Anh

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

3

Đại học liên thông từ

Đại học

Quản trị kinh doanh

1,5 năm

Kế toán

Luật

Công nghệ thông tin

Ngôn ngữ Anh

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Kỹ thuật xây dựng

4

Đại học

Vừa làm vừa học

Quản trị kinh doanh

4,0 năm

Luật

 

2. Đối tượng dự tuyển:

Đối tượng tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo vừa làm vừa học năm 2023 theo quy chế tuyển sinh của nhà Trường, cụ thể như sau:

-         Người đã được công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) tham gia dự tuyển ở loại hình đào tạo số 4.

-         Người đã có bằng tốt nghiệp trung cấp của Việt Nam và đã hoàn thành đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa cấp THPT theo quy định của pháp luật tham gia dự tuyển loại hình đào tạo số 3,4.

-         Người đã có bằng tốt nghiệp cao đẳng và đã hoàn thành đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa cấp THPT theo quy định của pháp luật tham gia dự tuyển loại hình đào tạo số 2,3,4

-         Người đã có bằng tốt nghiệp đại học tham gia dự tuyển cả 4 loại hình đào.

* Người có bằng tốt nghiệp của nước ngoài được công nhận trình độ tương đương với các trình độ THPT; trung cấp; cao đẳng; đại học của Việt Nam.

3. Phát hành và nộp đăng ký dự tuyển: Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng Trường Đại học Nha Trang- Số 02 Nguyễn Đình Chiểu, Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa – Điện thoại: 0258.2220913.            

4. Thời gian xét tuyển:  Xét tuyển quanh năm.

5. Các thông tin chi tiết liên hệ: Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng Trường Đại học Nha Trang- Số 02 Nguyễn Đình Chiểu, Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa – Điện thoại: 0258.2220913.   

Thông tin chi tiết Xem tại đây        

  • Chia sẻ

Bài viết trước

Thông báo tuyển sinh liên thông Đại học, văn bằng hai, Đại học (4 năm) 2020

Bài tiếp tiếp theo

Thông báo tuyển sinh ngành Kiến Trúc và Kỹ thuật cấp thoát nước