Search

Thông báo tuyển sinh các lớp đào tạo ngắn hạn Kỹ thuật vi sinh

Thừa lệnh Hiệu trưởng, Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng Trường Đại học Nha Trang thông báo tuyển sinh các lớp đào tạo ngắn hạn Kỹ thuật vi sinh

Thông báo tuyển sinh các lớp đào tạo ngắn hạn Kỹ thuật vi sinh

 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

Thừa lệnh Hiệu trưởng, Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng Trường Đại học Nha Trang thông báo tuyển sinh các lớp đào tạo ngắn hạn Kỹ thuật vi sinh theo nội dung sau:

1. Lớp đào tạo, thời gian đào tạo và học phí:

Tên lớp đào tạo

Số tiết

Học phí

Kỹ thuật vi sinh

Kỹ thuật phân tích vi sinh vật

35 tiết

3-5 học viên (3,0 triệu/ học viên)

6-10 học viên (2,5 triệu/ học viên)

Phân tích vi sinh vật thực phẩm, vi sinh vật môi trường

60 tiết

3-5 học viên (4,5 triệu/ học viên)

6-10 học viên (3,7 triệu/ học viên)

Phân tích vi sinh vật gây bệnh trên thủy sản

60 tiết

3-5 học viên (4,5 triệu/ học viên)

6-10 học viên (3,7 triệu/học viên)

Phân tích vi sinh vật trong các chế phẩm sinh học

35 tiết

3-5 học viên (3,0 triệu/ học viên)

6-10 học viên (2,5 triệu/ học viên)

Định danh vi sinh vật bằng kỹ thuật sinh học phân tử

50 tiết

2-5 học viên (6 triệu/ học viên)

01 học viên (8,4 triệu/ học viên)

2. Đối tượng dự tuyển:

Sinh viên, người đi làm có chuyên môn liên quan đến các lĩnh vực Công nghệ sinh học, Sinh học, Công nghệ thực phẩm, Công nghệ chế biến thủy sản, Công nghệ sau thu hoạch, Nuôi trồng thủy sản và Kỹ thuật môi trường.

3. Chương trình học và chứng nhận:

Khóa đào tạo sẽ nâng cao kỹ năng phân tích vi sinh vật cho người học trên các dạng mẫu thực phẩm, mẫu môi trường, mẫu bệnh phẩm thuỷ sản, chế phẩm vi sinh.

Sau khi hoàn thành khóa học, người học được  cấp Giấy chứng nhận của Trường Đại học Nha Trang.

4. Hồ sơ đăng ký:

- Đơn đăng ký khóa bồi dưỡng (theo mẫu);

- Bản sao một trong các loại giấy tờ: CMND, hoặc thẻ CCCD, hộ chiếu;

- 02 ảnh 3 x 4 cm (kiểu CMND, chụp không quá 06 tháng trước ngày đăng ký).

5. Địa điểm ghi danh:

- Viện Công nghệ sinh học và Môi trường, điện thoại: 0914148289 (cô Lê Nhã Uyên) hoặc Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng Trường Đại học Nha Trang, điện thoại: 0258.2220913 - Số 02 Nguyễn Đình Chiểu, Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

6. Thời gian tuyển: Đợt 2: 09/2022.

                                                                                                                                       TL. HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:                                                                                                                              Đã ký

- Lưu VT, ĐT&BD, CNSHMT.

Thông báo tuyển sinh bản Scan Xem tại đây

  • Chia sẻ

Bài viết trước

Thông báo tuyển sinh liên thông Đại học, văn bằng hai, Đại học (4 năm) 2020

Bài tiếp tiếp theo

Thông báo tuyển sinh Đại học