Danh sách sinh viên tốt nghiệp quý 4 năm 2016

  • 14-10-2020
  • /
  • Quản trị website
  • 726
  • Sinh viên tốt nghiệp

Hiệu trưởng trường Đại học Nha Trang đã ký quyết định tốt nghiệp quý 4 năm 2016 (05/12/2016) cho các sinh viên hệ liên thông chính quy, vừa làm vừa học đã hoàn thành chương trình đào tạo.

Danh sách sinh viên tốt nghiệp quý 4 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH TỐT NGHIỆP Q4 NĂM 2016

1. Quyết định tốt nghiệp số 1059/QĐ-ĐHNT Ngày 05/12/2016 cho sinh viên liên thông Đại học hệ chính quy xem tại đây
2. Quyết định tốt nghiệp số 1060/QĐ-ĐHNT Ngày 05/12/2016 cho sinh viên liên thông Đại học hệ vừa làm vừa học xem tại đây
MỨC THU HỌC PHÍ NĂM HỌC 2021 - 2022

Bài viết trước

MỨC THU HỌC PHÍ NĂM HỌC 2021 - 2022
Quyết định trúng tuyển, thành lập lớp năm 2022 hệ VLVH

Tin tiếp theo

Quyết định trúng tuyển, thành lập lớp năm 2022 hệ VLVH

Bài viết liên quan

Quyết định trúng tuyển, thành lập lớp năm 2022 hệ VLVH
01/12/2022

Quyết định trúng tuyển, thành lập lớp năm 2022 hệ VLVH

Đề án tuyển sinh năm 2022
01/12/2022

Đề án tuyển sinh năm 2022

Quyết định trúng tuyển năm 2021
09/06/2022

Quyết định trúng tuyển năm 2021

Quyết định trúng tuyển năm 2020
09/06/2022

Quyết định trúng tuyển năm 2020