Quyết định trúng tuyển, thành lập lớp năm 2022 hệ VLVH

  • 01-12-2022
  • /
  • Trung Tâm ĐTBD
  • 172
  • Tin tức đào tạo

Quyết định 216 về việc thành lập hội đồng tuyển sinh năm 2022 Xem tại đây

Quyết định 918 thành lập lớp tại trường ĐHNT Xem tại đây 

Quyết định 1489 thành lập lớp NT22B2TA1 Xem tại đây

Quyết định 1062 thành lập lớp CT22CQT Xem tại đây

Quyết định 1578 thành lập lớp CT22TDN Xem tại đây

Quyết định trúng tuyển, thành lập lớp năm 2022 hệ VLVH
Đề án tuyển sinh năm 2022

Bài viết trước

Đề án tuyển sinh năm 2022
Mức thu học phí từng năm học

Tin tiếp theo

Mức thu học phí từng năm học

Bài viết liên quan

Mức thu học phí từng năm học
16/12/2022

Mức thu học phí từng năm học

Đề án tuyển sinh năm 2022
01/12/2022

Đề án tuyển sinh năm 2022

Quyết định trúng tuyển năm 2021
09/06/2022

Quyết định trúng tuyển năm 2021

Quyết định trúng tuyển năm 2020
09/06/2022

Quyết định trúng tuyển năm 2020