Mức thu học phí từng năm học

  • 16-12-2022
  • /
  • Trung Tâm ĐTBD
  • 90
  • Tin tức đào tạo

Mức thu học phí tại cơ sở chính và cơ sở liên kết đào tạo năm 2022 - 2023

Mức thu học phí từng năm học

Mức thu học phí năm học 2021 - 2022 Xem tại đây

Mức thu học phí năm học 2022 -2023 (Học tại cơ sở chính) Xem tại đây

Mức thu học phí năm học 2022 -2023 (Học tại cơ sở liên kết) Xem tại đây

Quyết định trúng tuyển, thành lập lớp năm 2022 hệ VLVH

Bài viết trước

Quyết định trúng tuyển, thành lập lớp năm 2022 hệ VLVH

Bài viết liên quan

Quyết định trúng tuyển, thành lập lớp năm 2022 hệ VLVH
01/12/2022

Quyết định trúng tuyển, thành lập lớp năm 2022 hệ VLVH

Đề án tuyển sinh năm 2022
01/12/2022

Đề án tuyển sinh năm 2022

Quyết định trúng tuyển năm 2021
09/06/2022

Quyết định trúng tuyển năm 2021

Quyết định trúng tuyển năm 2020
09/06/2022

Quyết định trúng tuyển năm 2020