Mức thu học phí từng năm học

Mức thu học phí từng năm học

 • 16/12/2022
 • 91

Mức thu học phí tại cơ sở chính và cơ sở liên kết đào tạo năm 2022 - 2023

Quyết định trúng tuyển, thành lập lớp năm 2022 hệ VLVH

 • 01/12/2022
 • 173

Quyết định 216 về việc thành lập hội đồng tuyển sinh năm 2022 Xem tại đây

Quyết định 918 thành lập lớp tại trường ĐHNT Xem tại đây 

Quyết định 1489 thành lập lớp NT22B2TA1 Xem tại đây

Quyết định 1062 thành lập lớp CT22CQT Xem tại đây

Quyết định 1578 thành lập lớp CT22TDN Xem tại đây

Đề án tuyển sinh năm 2022

 • 01/12/2022
 • 111

Đề án tuyển sinh năm 2022 của trường Đại học Nha Trang xem tại đây

Quyết định trúng tuyển năm 2021

 • 09/06/2022
 • 452

Quyết định công nhận trúng tuyển hệ VLVH năm 2021

Quyết định trúng tuyển năm 2020

 • 09/06/2022
 • 327

Quyết định công nhận trúng tuyển của sinh viên hệ VLVH năm 2020.

MỨC THU HỌC PHÍ NĂM HỌC 2021 - 2022

 • 14/10/2020
 • 682

Thông báo về mức thu học phí năm học 2021 - 2022 Xem tại đây

Lịch thi tuyển sinh liên thông Đại học tháng 12 năm 2016

 • 14/10/2020
 • 738

Ngày 16-18/12/2016 Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng tổ chức kỳ thi tuyển sinh liên thông Đại học các ngành Kế toán, Quản trị kinh doanh, Điện- Điện tử. Các ngành khác sẽ có kế hoạch thi cụ thể sau (dự kiến tháng 4/2017).

Đề cương ôn thi tuyển sinh liên thông Đại học năm 2016

 • 14/10/2020
 • 729

Đề cương ôn tập thi liên thông từ Trung cấp, Cao đẳng lên Đại học năm 2016.

Bài viết đã xem