Thông báo nội bộ

DANH SÁCH TỐT NGHIỆP & DANH SÁCH DỰ KIẾN TỐT NGHIỆP QUÝ 1 NĂM 2020

  • 14/10/2020

1.  Danh sách tốt nghiệp Quý 1 năm 2020 đợt 1: File danh sách
2.  Danh sách dự kiến tốt nghiệp Quý 1- 2020 đợt 2: File danh sách
3. Sinh viên kiểm tra lại tất cả thông tin ( họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi sinh, xếp loại...) & hoàn tất học phí, hồ sơ trước ngày 27/03/2020. Những sinh viên nào chưa có tên trong danh sách liên hệ Văn phòng hoặc ĐT 0258.2220913 để được kiểm tra (hạn chót ngày 27/03/2020).

Trân trọng