Thông báo tuyển sinh hệ VLVH liên thông từ Trung cấp, Cao đẳng, văn bằng 2 và tuyển sinh hệ 4 năm (Có bằng PTTH) tại trường Đại học Nha Trang

  • 09-06-2022
  • /
  • Trung Tâm ĐTBD
  • 3684
  • Thông báo tuyển sinh

Trường Đại học Nha Trang thông báo tuyển sinh hệ VLVH liên thông từ Trung cấp, Cao đẳng, văn bằng 2 và tuyển sinh hệ 4 năm (Có bằng PTTH) tại trường Đại học Nha Trang (xem chi tiết)

Tải tệp | Xem trực tuyến
Thông báo tuyển sinh hệ VLVH liên thông từ Trung cấp, Cao đẳng, văn bằng 2 và tuyển sinh hệ 4 năm (Có bằng PTTH) tại trường Đại học Nha Trang
Một số hình ảnh:
Thông báo tuyển sinh liên thông Đại học, văn bằng hai, Đại học (4 năm) 2022

Bài viết trước

Thông báo tuyển sinh liên thông Đại học, văn bằng hai, Đại học (4 năm) 2022
Thông báo tuyển sinh các lớp đào tạo ngắn hạn Kỹ thuật vi sinh

Tin tiếp theo

Thông báo tuyển sinh các lớp đào tạo ngắn hạn Kỹ thuật vi sinh

Bài viết liên quan

Thông báo tuyển sinh các lớp đào tạo ngắn hạn Kỹ thuật vi sinh
01/08/2022

Thông báo tuyển sinh các lớp đào tạo ngắn hạn Kỹ thuật vi sinh

Thông báo tuyển sinh Đại học ngành KIẾN TRÚC (Chuyên ngành Kiến trúc công trình)
27/06/2022

Thông báo tuyển sinh Đại học ngành KIẾN TRÚC (Chuyên ngành Kiến trúc công trình)

Thông báo tuyển sinh liên thông Đại học, văn bằng hai, Đại học (4 năm) 2022
28/02/2022

Thông báo tuyển sinh liên thông Đại học, văn bằng hai, Đại học (4 năm) 2022

Thông báo tuyển sinh các lớp Đại học hệ vừa làm vừa học (4 năm)
08/11/2021

Thông báo tuyển sinh các lớp Đại học hệ vừa làm vừa học (4 năm)