Thông báo tuyển sinh Đại học ngành KIẾN TRÚC (Chuyên ngành Kiến trúc công trình)

 • 27-06-2022
 • /
 • Trung Tâm ĐTBD
 • 1165
 • Thông báo tuyển sinh

Trường Đại học Nha Trang phối hợp với trường Đại học Xây dựng Miền Trung tuyển sinh lớp Đại học ngành Kiến Trúc (Chuyên ngành Kiến trúc công trình)

Thông báo tuyển sinh Đại học ngành KIẾN TRÚC (Chuyên ngành Kiến trúc công trình)

BỘ XÂY DỰNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

MIỀN TRUNG

Số: 110/TB-ĐHXDMT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Phú Yên, ngày 20 tháng 6 năm 2022

 

THÔNG BÁO

Tuyển sinh trình độ đại học hệ vừa làm vừa học năm 2022 tại tỉnh Khánh Hòa

 

Trường Đại học Xây dựng Miền Trung thông báotuyển sinh trình độđại họchệ vừa làm vừa học (VLVH) năm 2022 tại Trường Đại học Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa như sau:

I. Ngànhđào tạo và chỉ tiêu tuyển sinh

1. Ngành đào tạo: Kiến trúc (chuyên ngành Kiến trúc công trình).

2. Mã ngành: 7580201.

3. Chỉ tiêu: 30.

II. Đối tượng tuyển sinh

1. Trường hợp người dự tuyển đã tốt nghiệp trình độ trung cấp, cao đẳng trở lên

a. Người dự tuyển phải có bằng tốt nghiệp và bảng điểm tốt nghiệp trình độ trung cấp hoặc cao đẳng trở lên;

b. Người tốt nghiệp trình độ trung cấp phải bảo đảm đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Trường hợp người dự tuyển tốt nghiệp trung học phổ thông: Người dự tuyển phải có bằng tốt nghiệp THPT và học bạ THPT.

III. Hình thức tuyển sinh, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào

1. Trường hợp người dự tuyển đã tốt nghiệp trình độ trung cấp, cao đẳng trở lên

a. Xét tuyển dựa vào kết quả học tập trình độ trung cấp, cao đẳng trở lên;

b. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (bảng điểm học tập): Điểm trung bình chung tích lũy toàn khóa phải ≥ 2,0 điểm với thang điểm 4 hoặc ≥ 5,0 điểm với thang điểm 10.

2. Trường hợp người dự tuyển tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc đã tốt nghiệp trung cấp

a. Xét tuyển vào ngành Kiến trúc, dựa vào kết quả học tập THPT, gồm 04 tổ hợp môn như sau:

- Tổ hợp A01: Toán, Vật lý, Anh văn;

- Tổ hợp D01: Toán, Ngữ văn, Anh văn;

- Tổ hợp V00: Toán, Vật lý, Vẽ mỹ thuật;

- Tổ hợp V01: Toán, Ngữ văn, Vẽ mỹ thuật.

b. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào: Tổng điểm 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển đạt yêu cầu như sau:

- Đối với các tổ hợp A01, D01: Tổng điểm 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển đạt yêu cầu như sau:

+ Điểm trung bình của 3 năm THPT cộng điểm ưu tiên phải ≥18,0 điểm;

+ Điểm trung bình của năm lớp 12 cộng điểm ưu tiên phải ≥18,0 điểm;

+ Điểm trung bình của 5 học kỳ (lớp 10, 11 và học kỳ I lớp 12) cộng điểm ưu tiên phải ≥ 18,0 điểm.

- Đối với tổ hợp V00, V01: Tổng điểm 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển đạt yêu cầu như sau:

+ Điểm trung bình 2 môn văn hóa của 3 năm THPT và điểm môn Vẽ mỹ thuật, cộng với điểm ưu tiên phải ≥18,0 điểm;

+ Điểm trung bình 2 môn văn hóa của năm lớp 12 và điểm môn Vẽ mỹ thuật, cộng với điểm ưu tiên phải ≥18,0 điểm;

+ Điểm trung bình 2 môn văn hóa của 5 học kỳ (lớp 10, 11, học kỳ I lớp 12) và điểm môn Vẽ mỹ thuật, cộng với điểm ưu tiên phải ≥18,0 điểm;

c. Nhà trường có tổ chức thi môn Vẽ mỹ thuật cho thí sinh đăng ký xét tuyển tổ hợp V00 và V01 như sau:

- Thời gian thi tuyển

+ Đợt 1, thi tuyển vào thứ 6 ngày 22/7/2022;

+ Đợt 2, thi tuyển vào thứ 6 ngày 25/11/2022;

(Có hướng dẫn thi Vẽ mỹ thuật đính kèm)

- Địa điểm thi tuyển: Trường Đại học Nha Trang;

- Môn thi tuyển: Thí sinh đăng ký thi vẽ tĩnh vật, vẽ đầu tượng hoặc vẽ trang trí;

- Môn Vẽ mỹ thuật lấy từ kết quả thi tuyển tại Trường Đại học Xây dựng Miền Trung hoặc từ điểm thi ở các trường đại học khác (thí sinh nộp phiếu điểm đã dự thi).

d. Đối với thí sinh đã tốt nghiệp trình độ trung cấp:

- Đối với các tổ hợp A01, D01: Tổng điểm 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển (trong học bạ hoặc bảng điểm tổng kết phần văn hóa THPT), cộng với điểm ưu tiên phải ≥18,0 điểm.

- Đối với tổ hợp V00, V01: Tổng điểm 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển (điểm trung bình 2 môn văn hóa trong học bạ hoặc bảng điểm tổng kết phần văn hóa THPT và điểm môn Vẽ mỹ thuật), cộng với điểm ưu tiên phải ≥18,0 điểm.

IV. Chương trình đào tạo và cấp bằng tốt nghiệp

1. Chương trình đào tạo: Theo chương trình đào tạo hệ chính quy;

2. Thí sinh trúng tuyển được đào tạo và tích lũy đủ số tín chỉ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo được cấp bằng tương ứng. Nội dung ghi trên văn bằng tốt nghiệp theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học ngày 19/11/2018; Thông tư số 27/2019/TT-BGDĐT ngày 30/12/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (không phân biệt loại hình đào tạo).

V. Hình thức, thời gian và địa điểm đào tạo

1. Thời gian đào tạo (Tùy theo ngành, trình độ đã được đào tạo và khối lượng kiến thức được miễn trừ)

a. Trường hợp người dự tuyển đã tốt nghiệp trình độ trung cấp, cao đẳng trở lên: Thời gian đào tạo từ 2,5 - 3,0 năm;

b. Thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông: Thời gian đào tạo từ 5,5 – 6,0 năm.

2. Hình thức đào tạo

a. Đào tạo theo tín chỉ, học ngoài giờ hành chính (cả ngày thứ 7 và chủ nhật);

b. Hình thức học: học trực tiếp kết hợp học trực tuyến (tùy thuộc điều kiện khách quan).

3. Địa điểm đào tạo: Trường Đại học Nha Trang, Số 02 Nguyễn Đình Chiểu, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa.

VI. Điều kiện xét tuyển, thời gian nhận hồ sơ và lệ phí xét tuyển

1. Điều kiện xét tuyển

- Đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc trung cấp, cao đẳng trở lên;

- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành;

- Nộp đúng thủ tục, đúng thời hạn các giấy tờ hợp lệ và lệ phí tuyển sinh.

2. Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển

- Đợt 1:

+ Nhận hồ sơ xét tuyển: Từ ngày 20/6/2022 đến 30/7/2022;

+ Thời gian nhập học (dự kiến): tháng 8 năm 2022.

- Đợt 2:

+ Nhận hồ sơ xét tuyển: Từ ngày 01/8/2022 đến 30/11/2022;

+ Thời gian nhập học (dự kiến): tháng 12 năm 2022.

3. Phát hành và nhận hồ sơ xét tuyển

- Phát hành, nhận hồ sơ tại phòng Quản lý Đào tạo Trường Đại học Xây dựng Miền Trung hoặc Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng,Trường Đại học Nha Trang(hoặc thí sinh download tại website: www.tuyensinh.muce.edu.vn).

4. Lệ phí xét tuyển: 150.000 đồng/thí sinh (nộp trực tiếp khi nộp hồ sơ tại Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng).

VII. Địa chỉ liên hệ tư vấn tuyển sinh và nộp hồ sơ

1. Phòng Quản lý Đào tạo, Trường Đại học Xây dựng Miền Trung

- Số 195 Hà Huy Tập, Bình Kiến, Tp. Tuy Hòa, Phú Yên;

- Điện thoại: 02573.827618;

- Website: www.tuyensinh.muce.edu.vn/.

2. Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng, Trường Đại học Nha Trang

- Số 02 Nguyễn Đình Chiểu, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa;

- Điện thọai: 0913463678 (thầy Dương Thành Tô);

- Website: https://trungtamdtbd.ntu.edu.vn.

 

              Trường Đại học Xây dựng Miền Trung và Trường Đại học Nha Trang trân trọng thông báo để thí sinh được biết và đăng ký hồ sơ xét tuyển đúng thời hạn./.

 

Nơi nhận:

 • CTHĐT, BGH;
 • Trưởng các đơn vị;
 • Trường Đại học Nha Trang;
 • Đăng website;
 • Phát hành tờ rơi;
 • Lưu: VT, QLĐT.

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

TS. Phan Văn Huệ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC TỔ CHỨC THI MÔN NĂNG KHIẾU VẼ MỸ THUẬT NĂM 2022

(Kèm theo TB số 110 ngày 20/6/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Miền Trung)

 

I. Thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự thi và thời gian thi tuyển

Đợt

Thời gian nhận đăng ký

Thời gian thi

Ghi chú

1

Từ ngày 20/6/2022- 15/7/2022

Từ 07h00- 11h00

thứ 6, ngày 22/7/2022

 

2

Từ ngày 01/8/2022- 21/11/2022

Từ 07h00- 11h00

thứ 6, ngày 25/11/2022

 

 

II. Hình thức và địa điểm dự thi

1. Hình thức thi: Thí sinh chọn đăng ký một trong các hình thức thi như sau:

- Vẽ tĩnh vật;

- Vẽ đầu tượng;

- Vẽ trang trí.

2. Thời gian làm bài thi: 180 phút.

3. Địa điểm dự thi:Trường Đại học Nha Trang.

III. Mẫu hồ sơ đăng ký dự thi và lệ phí thi

1. Mẫu phiếu đăng ký dự thi: theo mẫu đính kèm hoặc thí sinh có thể download tại trang web: http://tuyensinh.muce.edu.vn/.

2. Lệ phí dự thi: 200.000 đồng/thí sinh (nộp cùng phiếu đăng ký dự thi).

3. Lưu ý:

- Thí sinh được mang giá vẽ không có chân (bảng kê) và các vật dụng cần thiết vào phòng để làm bài thi.

- Trường Đại học Xây dựng Miền Trung có tổ chức luyện thi (miễn phí) môn Vẽ mỹ thuật cho thí sinh tại Phú Yên;Thí sinh ở xa và có nhu cầu được Nhà trường bố trí chỗ ở miễn phí tại kí túc xá khi đến luyện thi.

IV. Thông tin liên hệ

1. Phòng Quản lý Đào tạo, Trường Đại học Xây dựng Miền Trung

- Số 195 Hà Huy Tập, Bình Kiến, Tp. Tuy Hòa, Phú Yên;

- Điện thoại: (0257) 3827 618;

- Website: http://tuyensinh.muce.edu.vn/.

2. Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng, Trường Đại học Nha Trang

- Số 02 Nguyễn Đình Chiểu, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa;

- Điện thọai: 0913463678 (thầy Dương Thành Tô);

- Website: https://trungtamdtbd.ntu.edu.vn.

 

      Thông báo tuyển sinh có chữ ký, con dấu Xem tại đây                                                                                                     

 

 

 

 

Thông báo tuyển sinh hệ VLVH liên thông từ Trung cấp, Cao đẳng, văn bằng 2 và tuyển sinh hệ 4 năm (Có bằng PTTH) tại trường Đại học Nha Trang

Bài viết trước

Thông báo tuyển sinh hệ VLVH liên thông từ Trung cấp, Cao đẳng, văn bằng 2 và tuyển sinh hệ 4 năm (Có bằng PTTH) tại trường Đại học Nha Trang
Thông báo tuyển sinh các lớp đào tạo ngắn hạn Kỹ thuật vi sinh

Tin tiếp theo

Thông báo tuyển sinh các lớp đào tạo ngắn hạn Kỹ thuật vi sinh

Bài viết liên quan

Thông báo tuyển sinh các lớp đào tạo ngắn hạn Kỹ thuật vi sinh
01/08/2022

Thông báo tuyển sinh các lớp đào tạo ngắn hạn Kỹ thuật vi sinh

Thông báo tuyển sinh hệ VLVH liên thông từ Trung cấp, Cao đẳng, văn bằng 2 và tuyển sinh hệ 4 năm (Có bằng PTTH) tại trường Đại học Nha Trang
09/06/2022

Thông báo tuyển sinh hệ VLVH liên thông từ Trung cấp, Cao đẳng, văn bằng 2 và tuyển sinh hệ 4 năm (Có bằng PTTH) tại trường Đại học Nha Trang

Thông báo tuyển sinh liên thông Đại học, văn bằng hai, Đại học (4 năm) 2022
28/02/2022

Thông báo tuyển sinh liên thông Đại học, văn bằng hai, Đại học (4 năm) 2022

Thông báo tuyển sinh các lớp Đại học hệ vừa làm vừa học (4 năm)
08/11/2021

Thông báo tuyển sinh các lớp Đại học hệ vừa làm vừa học (4 năm)