Thông báo tuyển sinh các lớp Đại học hệ vừa làm vừa học (4 năm)

  • 08-11-2021
  • /
  • Trung Tâm ĐTBD
  • 2120
  • Thông báo tuyển sinh

Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng mở các lớp hệ Vừa làm vừa học

 

Ngành: Quản trị kinh doanh, Công nghệ thông tin, Công nghệ kỹ thuật nhiệt

 

Thông báo tuyển sinh các lớp Đại học hệ vừa làm vừa học (4 năm)

Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng mở các lớp hệ Vừa làm vừa học

 

Ngành: Quản trị kinh doanh, Công nghệ thông tin, Công nghệ kỹ thuật nhiệt

Thời gian đào tạo: 4,0 năm.

Sinh viên các ngành thuộc diện buộc thôi học hệ chính quy muốn theo học liên hệ tại văn phòng Trung tâm, Phòng 304, Tòa nhà đa năng, Điện thoại: 0258.2220913

Thời gian đăng ký học: Từ ngày 08/11/2021 - 19/11/2021.

TUYỂN SINH LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CHO GIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2020

Bài viết trước

TUYỂN SINH LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CHO GIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2020
Thông báo tuyển sinh các lớp đào tạo ngắn hạn Kỹ thuật vi sinh

Tin tiếp theo

Thông báo tuyển sinh các lớp đào tạo ngắn hạn Kỹ thuật vi sinh

Bài viết liên quan

Thông báo tuyển sinh các lớp đào tạo ngắn hạn Kỹ thuật vi sinh
01/08/2022

Thông báo tuyển sinh các lớp đào tạo ngắn hạn Kỹ thuật vi sinh

Thông báo tuyển sinh Đại học ngành KIẾN TRÚC (Chuyên ngành Kiến trúc công trình)
27/06/2022

Thông báo tuyển sinh Đại học ngành KIẾN TRÚC (Chuyên ngành Kiến trúc công trình)

Thông báo tuyển sinh hệ VLVH liên thông từ Trung cấp, Cao đẳng, văn bằng 2 và tuyển sinh hệ 4 năm (Có bằng PTTH) tại trường Đại học Nha Trang
09/06/2022

Thông báo tuyển sinh hệ VLVH liên thông từ Trung cấp, Cao đẳng, văn bằng 2 và tuyển sinh hệ 4 năm (Có bằng PTTH) tại trường Đại học Nha Trang

Thông báo tuyển sinh liên thông Đại học, văn bằng hai, Đại học (4 năm) 2022
28/02/2022

Thông báo tuyển sinh liên thông Đại học, văn bằng hai, Đại học (4 năm) 2022