Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng

Thông báo tuyển sinh

Thông báo nội bộ

Quyết định tốt nghiệp
04/03/2021
Quyết định tốt nghiệp

Tổng hợp các quyết định tốt nghiệp hệ VLVH,liên thông, Bằng hai của sinh viên học tại Trường Đại học Nha Trang.

Quyết định trúng tuyển, thành lập lớp năm 2022 hệ VLVH
01/12/2022
Quyết định trúng tuyển, thành lập lớp năm 2022 hệ VLVH

Quyết định 216 về việc thành lập hội đồng tuyển sinh năm 2022 Xem tại đây

Quyết định 918 thành lập lớp tại trường ĐHNT Xem tại đây 

Quyết định 1489 thành lập lớp NT22B2TA1 Xem tại đây

Quyết định 1062 thành lập lớp CT22CQT Xem tại đây

Quyết định 1578 thành lập lớp CT22TDN Xem tại đây

Tư vấn - hỗ trợ

  • Email: todt@ntu.edu.vn
  • Điện thoại: 02583832066
  • Email: thanhlc@ntu.edu.vn
  • Điện thoại: 0582220913
  • Email: hoaipt@ntu.edu.vn
  • Điện thoại: 0582220913