Danh sách sinh viên tốt nghiệp quý 4 năm 2016

  • 14-10-2020
  • /
  • Quản trị website
  • 785
  • Sinh viên tốt nghiệp

Hiệu trưởng trường Đại học Nha Trang đã ký quyết định tốt nghiệp quý 4 năm 2016 (05/12/2016) cho các sinh viên hệ liên thông chính quy, vừa làm vừa học đã hoàn thành chương trình đào tạo.

Danh sách sinh viên tốt nghiệp quý 4 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH TỐT NGHIỆP Q4 NĂM 2016

1. Quyết định tốt nghiệp số 1059/QĐ-ĐHNT Ngày 05/12/2016 cho sinh viên liên thông Đại học hệ chính quy xem tại đây
2. Quyết định tốt nghiệp số 1060/QĐ-ĐHNT Ngày 05/12/2016 cho sinh viên liên thông Đại học hệ vừa làm vừa học xem tại đây
MỨC THU HỌC PHÍ NĂM HỌC 2021 - 2022

Prev article

MỨC THU HỌC PHÍ NĂM HỌC 2021 - 2022
Mức thu học phí từng năm học

Next article

Mức thu học phí từng năm học

Related article

Mức thu học phí từng năm học
16/12/2022

Mức thu học phí từng năm học

Quyết định trúng tuyển, thành lập lớp năm 2022 hệ VLVH
01/12/2022

Quyết định trúng tuyển, thành lập lớp năm 2022 hệ VLVH

Đề án tuyển sinh năm 2022
01/12/2022

Đề án tuyển sinh năm 2022

Quyết định trúng tuyển năm 2021
09/06/2022

Quyết định trúng tuyển năm 2021