Thông báo nội bộ

Phát bằng tốt nghiệp Q4 tháng 12 năm 2020

  • 20/01/2021

Sinh viên có tên trong quyết định tốt nghiệp đợt Q4 25/12/2020 lên Vp Trung tâm ĐT&BD nhận bằng tốt nghiệp.

Khi đi mang theo chứng minh nhân dân hoặc giấy uỷ quyền có xác nhận của cơ quan nhà nước nếu nhận thay.

SV nhận bằng từ ngày 20/01/2021 (Giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6).