Thông báo nội bộ

DANH SÁCH XÉT TỐT NGHIỆP QUÝ 3 (đợt 2) 2020

  • 14/10/2020

1. Danh sách dự kiến tốt nghiệp Quý 3 (đợt 2) tháng 9/2020:  Xem tại đây

2. Sinh viên kiểm tra lại tất cả thông tin ( họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi sinh, xếp loại...)

3. Hoàn tất học phí, hồ sơ trước ngày 20/09/2020. 

Những sinh viên nào chưa có tên trong danh sách liên hệ Văn phòng hoặc ĐT 0258 .2220913 để được kiểm tra (hạn chót ngày 19/09/2020).