Thông báo nội bộ

Danh sách sinh viên dự kiến tốt nghiệp Q4 (tháng 12 năm 2020)

  • 09/12/2020

Sinh viên được đủ điều kiện được xét tốt nghiệp Q4 Dowload tại đây.

Sinh viên kiểm tra thông tin cá nhân (Họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi sinh)

Những sinh viên còn nợ hồ sơ, học phí phải bổ sung trước ngày 15/12/2020.

Mọi thắc mắc, bổ sung, chỉnh sửa thông tin sẽ được giải quyết trước ngày 15/12/2020. Sau thời gian trên Trung tâm sẽ không giải quyết mà chuyển qua Q1 năm 20221.