Thông báo tuyển sinh các lớp đào tạo ngắn hạn Kỹ thuật vi sinh

Thông báo tuyển sinh các lớp đào tạo ngắn hạn Kỹ thuật vi sinh

Thông báo tuyển sinh Đại học ngành KIẾN TRÚC (Chuyên ngành Kiến trúc công trình)

Thông báo tuyển sinh Đại học ngành KIẾN TRÚC (Chuyên ngành Kiến trúc công trình)

Thông báo tuyển sinh hệ VLVH liên thông từ Trung cấp, Cao đẳng, văn bằng 2 và tuyển sinh hệ 4 năm (Có bằng PTTH) tại trường Đại học Nha Trang

Thông báo tuyển sinh hệ VLVH liên thông từ Trung cấp, Cao đẳng, văn bằng 2 và tuyển sinh hệ 4 năm (Có bằng PTTH) tại trường Đại học Nha Trang

Thông báo tuyển sinh liên thông Đại học, văn bằng hai, Đại học (4 năm) 2022

Thông báo tuyển sinh liên thông Đại học, văn bằng hai, Đại học (4 năm) 2022

Thông báo tuyển sinh các lớp Đại học hệ vừa làm vừa học (4 năm)

Thông báo tuyển sinh các lớp Đại học hệ vừa làm vừa học (4 năm)

TUYỂN SINH LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CHO GIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2020

TUYỂN SINH LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CHO GIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2020

Thông báo tuyển sinh liên thông Đại học, văn bằng hai, Đại học (4 năm) 2020

Thông báo tuyển sinh liên thông Đại học, văn bằng hai, Đại học (4 năm) 2020