Thời khóa biểu

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ II NĂM 2021 - 2022

Sinh viên Dowload kế hoạch học tập và chọn Sheet có tên lớp mình học để xem lịch học, phòng học.

Sinh viên học tập trung tại trường từ ngày 28/02/2022.

 Kế hoạch học tập:  xem tại đây                            
STT Buổi học Tiết học Giờ học
1 Sáng 1 - 5 7h00 - 11h30
2 Chiều  6 - 10 13h30 - 17h30
3 Tối 11 - 13 18h30 - 21h10

Các ngày trong tuần có tiết học 11;12;13 tức là học buổi tối từ 18h30 - 21h10

Chủ nhật tiết 1;2;3;4;5 tức là học buổi sáng tiết 1 - 5 từ 7h00 - 11h30