SliderSlider2
Cập nhật thông tin học tập, thực hành, hoat động ngoại khóa, kỳ thi, điểm và tốt nghiệp của sinh viên

Danh sách sinh viên tốt nghiệp quý 4 năm 2016

Ngày đăng: 15-12-2016 / Đăng bởi: Trung tam ĐTBD
Hiệu trưởng trường Đại học Nha Trang đã ký quyết định tốt nghiệp quý 4 năm 2016 (05/12/2016) cho các sinh viên hệ liên thông chính quy, vừa làm vừa học đã hoàn thành chương trình đào tạo.
QUYẾT ĐỊNH TỐT NGHIỆP Q4 NĂM 2016

1. Quyết định tốt nghiệp số 1059/QĐ-ĐHNT Ngày 05/12/2016 cho sinh viên liên thông Đại học hệ chính quy xem tại đây

2. Quyết định tốt nghiệp số 1060/QĐ-ĐHNT Ngày 05/12/2016 cho sinh viên liên thông Đại học hệ vừa làm vừa học xem tại đây

Các tin cùng chuyên mục

Danh sách sinh viên tốt nghiệp quý 1 năm 2017

Danh sách xét đề nghị cấp bằng tốt nghiệp quý 4 năm 2016