SliderSlider2
Cập nhật thông tin học tập, thực hành, hoat động ngoại khóa, kỳ thi, điểm và tốt nghiệp của sinh viên
Danh sách xét đề nghị cấp bằng tốt nghiệp quý 4 năm 2016

Trung tam ĐTBD - Người duyệt: Trung tam ĐTBD
Ngày đăng: 11/10/2016 2:52:44 PM

1. File danh sách.

2. Sinh viên kiểm tra những thông tin ( Họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tình, xếp loại, học phí, hồ sơ..) nếu có gì sai sót liên hệ Văn phòng Trung tâm ĐT&BD trước ngày 11/11/2016. ĐT: 058.2220913