SliderSlider2
Cập nhật thông tin học tập, thực hành, hoat động ngoại khóa, kỳ thi, điểm và tốt nghiệp của sinh viên
Danh sách sinh viên tốt nghiệp quý 4 năm 2016
Hiệu trưởng trường Đại học Nha Trang đã ký quyết định tốt nghiệp quý 4 năm 2016 (05/12/2016) cho các sinh viên hệ liên thông chính quy, vừa làm vừa học đã hoàn thành chương trình đào tạo.
Danh sách xét đề nghị cấp bằng tốt nghiệp quý 4 năm 2016