SliderSlider2
BIỂU MẪU

Đơn xin bảo lưu kết quả học tập xem tại đây

Đơn xin hoãn thi xem tại đây

Mẫu phiếu điều chỉnh điểm học tập (dành cho GV) xem tại đây

Phiếu báo điểm thi bổ sung xem tại đây

Đơn xin cấp bản sao bằng tốt nghiệp (SV bị mất bằng TN) xem tại đây

Quy trình ký kết hợp đồng đào tạo xem tại đây