SliderSlider2

Thông báo tuyển sinh Đại học văn bằng hai, hệ liên thông đợt 2 năm 2017.

Ngày đăng: 02-08-2017 / Đăng bởi: Trung tam ĐTBD
Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng trường Đại học Nha trang tuyển sinh Đại học hệ văn bằng hai, liên thông từ Trung cấp, Cao đẳng lên Đại học. Thời gian nhận hồ sơ từ ngày thông báo đến 30/11/2017.
ket qua dang len Web 20171.xlsx

    BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                                                                                                                                                                                 

            Số :429 /TB-ĐHNT                                                                              Khánh Hòa, ngày 27  tháng 7 năm 2017

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

Thừa lệnh Hiệu Trưởng, Trung tâm đào tạo và Bồi dưỡng Trường Đại học Nha Trang thông báo tuyển sinh Đại học liên thông hệ chính quy và Đại học văn bằng hai, hệ vừa làm vừa học các ngành theo nội dung sau:

1. Loại hình, ngành và thời gian đào tạo

TT

Loại hình đào tạo

Ngành đào tạo

Thời gian

1

Đại học liên thông từ cao đẳng

Điện – Điện tử

1,5 năm

Cơ điện tử

Công nghệ sinh học

Nuôi trồng thủy sản

Công nghệ kỹ thuật môi trường

Công nghệ kỹ thuật nhiệt

Công nghệ thực phẩm

Kinh doanh thương mại

 Quản trị kinh doanh

Công nghệ thông tin

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

Kế toán

2

Đại học liên thông từ Trung cấp

Điện – Điện tử

2,5 năm

Công nghệ kỹ thuật nhiệt

Công nghệ kỹ thuật Ô tô

Công nghệ thông tin

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

Kế toán

3

Đại học bằng 2

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

2,0 năm

Quản trị kinh doanh

Quản trị du lịch và dịch vụ lữ hành

Kế toán

Ngôn ngữ Anh

4

Đại học hệ vừa làm vừa học

Quản trị kinh doanh

4,0 năm

2. Đối tượng dự tuyển:

- Hệ liên thông chính quy thí sinh có bằng tốt nghiệp Cao đẳng, Trung cấp và theo các quy định của BGD&ĐT tuyển sinh đào tạo liên thông; Thi tuyển 3 môn: Toán, Cơ sở ngành, Chuyên ngành.

- Hệ vừa làm vừa học xét tuyển thí sinh có bằng tốt nghiệp Phổ thông Trung học, Trung cấp, Cao đẳng.

- Hệ văn bằng hai xét tuyển, thí sinh đã có một bằng tốt nghiệp đại học.

- Thời gian học vào các buổi tối trong tuần hoặc vào ngày thứ bẩy và chủ nhật.

3. Phát hành và nộp đăng ký dự tuyển: Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng Trường Đại học Nha Trang - Số 02 Nguyễn Đình Chiểu, Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa – Điện thoại: 058.2220913.

4. Thời gian tuyển:                 Dự kiến thi tuyển tháng 11/2017.

5. Dự kiến ôn thi:                    Tháng 10 năm 2017.                                                                                                                                                                                                                TL.HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:                                                                                                                               

- Lưu VT, TTĐT&BD.

                                                                                                                                                                           Đã ký

Cong ty cong nghe Nguyen Thanh