SliderSlider2

LỊCH THI LẦN 2 NĂM HỌC 2017-2018

Ngày đăng: 21-08-2018 / Đăng bởi: Trung tam ĐTBD
LỊCH THI CỤ THỂ VÀO ĐÂY XEM

1. LỊCH THI LẠI KỲ 2 NĂM HỌC 2017-2018: File thi lần 2

2. Sinh viên đi thi nhớ mang theo thẻ sinh viên hoặc CMND để Cán bộ coi thi kiểm tra đối chiếu khi vào phòng thi.
Cong ty cong nghe Nguyen Thanh