SliderSlider2

KẾ HOẠCH HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2017-2018

Ngày đăng: 28-09-2017 / Đăng bởi: Trung tam ĐTBD
SINH VIÊN XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY
 
1. KẾ HOẠCH HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2017-2018: File kế hoạch New  28/09/17

2. THỜI HẠN ĐĂNG KÝ HỌC LẠI: 

Sinh viên đăng ký học lại kỳ 1 năm học 2017-2018 từ ngày 12/09/2017 đến ngày 15/09/2017. Sinh viên lưu ý khi lên vp đăng ký học lại ghi đầy đủ Mã số môn học, lớp môn học và thời gian học ( những môn bắt đầu học từ ngày 04/09/2017 SV cứ đi học bình thường đến ngày trên lên đăng ký).
Cong ty cong nghe Nguyen Thanh