SliderSlider2

Lịch thi học kỳ 2 năm học 2016-2012

Ngày đăng: 05-05-2017 / Đăng bởi: Trung tam ĐTBD
SV Xem cụ thể lịch thi tại đây

1. File lịch thi:  Lịch thi kỳ 2 năm học 2016-2017 New
2. Sinh viên hoàn tất học phí trước ngày 10/05/2017. Sinh viên khi đi thi nhớ mang theo thẻ sinh viên hoặc CMND để kiểm tra đối chiếu khi vào phòng thi. Sinh viên nào không mang theo the sv, CMND & không hoàn tất học phí sẽ không được dự thi.
Cong ty cong nghe Nguyen Thanh