SliderSlider2
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Lịch thi lại học kỳ 1 năm 2016-2017
Lịch thi lại học kỳ 1 năm 2016-2017

Lịch thi cụ thể sinh viên xem tại đây

Chi tiết
DỰ KIẾN KẾ HOẠCH KỲ 2 NĂM HỌC 2016-2017
DỰ KIẾN KẾ HOẠCH KỲ 2 NĂM HỌC 2016-2017
Sinh viên xem chi tiết tại đây
Lịch thi học kỳ 1 năm học 2016-2017
Lịch thi học kỳ 1 năm học 2016-2017
Lịch thi chi tiết Sinh viên xem tại đây
Kế hoạch học tập kỳ 1 năm 2016-2017
Kế hoạch học tập kỳ 1 năm 2016-2017
Sinh viên xem chi tiết kế hoạch học tập