SliderSlider2

TRUNG CẤP: LIÊN THÔNG NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT NHIỆT

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                                                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG                                                                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC TỪ TRUNG CẤP

Ngành: Công nghệ nhiệt lạnh; Thời gian đào tạo: 3,0 năm

Kỳ I (26 ĐVHT)

TT

Mã MH

Tên môn học

ĐVHT

1

LT104

Những nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mác – Lê nin

4

2

LT604

Kỹ thuật soạn thảo văn bản khoa học kỹ thuật

2

3

HC613

Pháp luật Việt Nam đại cương

2

4

LT105

Giải tích

4

5

62002

Vật lý

3

6

LT213

Cơ học lý thuyết và sức bền vật liệu

4

7

HC603

Tiếng Anh (chuẩn TOEIC)

4

8

66001

Giáo dục quốc phòng an ninh 1

3

Kỳ II (23 ĐVHT)

9

LT806

Tư tưởng Hồ Chí Minh

3

10

71014

Tin học đại cương

3

11

LT215

Autocad

3

12

LT216

Quá trình máy và thiết bị dòng chảy

3

13

LT217

Nhiệt kỹ thuật

4

14

LT218

Nguyên lý chi tiết máy

3

15

LT219

Kỹ thuật số và ứng dụng

2

16

75752

Thực hành kỹ thuật số và ứng dụng

1

17

LT220

Thiết bị trao đồi nhiệt

1

18

66004

Giáo dục quốc phòng an ninh 3

3

Kỳ III (22 ĐVHT)

19

LT641

Đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam

3

20

LT221

Bài tập lớn thiết bị trao đổi nhiệt

1

21

LT222

Kỹ thuật lạnh cơ sở

3

22

LT222

Kỹ thuật đo lường nhiệt

2

23

LT224

Kỹ thuật lạnh ứng dụng

2

24

LT225

Kỹ thuật điều hòa không khí và thông gió

4

25

LT226

Lò hơi công nghiệp

3

26

LT227

Vận hành, sửa chữa điện lạnh và điều hòa không khí

2

27

LT228

Tự động máy lạnh và điều hòa không khí

2

Kỳ IV (22 ĐVHT)

28

LT229

Đồ án máy lạnh

1

29

LT230

Quản trị doanh nghiệp và Marketing

2

30

LT231

TT lắp ráp, sửa chữa điện lạnh và điều hòa không khí

3

31

LT232

Thực tập sửa chữa lạnh công nghiệp và dân dụng

2

32

LT233

Kỹ thuật cấp nước, hơi đốt dân dụng

2

33

LT234

Công nghệ chế biến thực phẩm

3

34

LT235

Tiếng Anh chuyên ngành nhiệt lạnh

3

35

LT236

Tua bin và nhà máy nhiệt điện

4

36

HC610

Nhập môn hành chính nhà nước

2

 

 

 

 

Kỳ V (20 ĐVHT)

37

LT237

Đồ án kỹ thuật điều hòa không khí

1

38

LT237

Thực tập vận hành sửa chữa nồi hơi và thiết bị nhiệt

2

39

LT240

Kinh tế năng lượng

2

40

LT244

Kỹ thuật sấy

2

41

LT245

Máy chế biến thực phẩm

3

42

LT246

An toàn và môi trường công nghiệp

2

43

LT239

Thực tập giáo trình nhiệt lạnh (6 tuần)

6

44

68006

Nhập môn khoa học giao tiếp

2

Kỳ VI (12 ĐVHT)

45

64515

Phương pháp luận nghiên cứu khoa học

2

46

LT800

Thi tốt nghiệp môn Lý luận Chính trị

 

47

LT248

Thi tốt nghiệp môn Cơ sở

5

48

LT249

Thi tốt nghiệp môn Chuyên ngành

5

- Tổng số: 128 ĐVHT

                                                                                                                                                                                                                                                                                  Nha trang, ngày 4 tháng 01 năm 2011

                    HIỆU TRƯỞNG                                                                              KHOA ĐẠI HỌC TẠI CHỨC