SliderSlider2

TRUNG CẤP: LIÊN THÔNG NGÀNH ĐIÊN - ĐIỆN TỬ

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                                                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG                                                                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC TỪ TRUNG CẤP

Ngành: Điện – Điện tử; Thời gian đào tạo: 3,0 năm

Kỳ I (29 ĐVHT)

TT

Mã MH

Tên môn học

ĐVHT

1

LT104

Những nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mác – Lê nin

4

2

LT108

Pháp luật Việt Nam đại cương

2

3

LT105

Giải tích

4

4

34003

Hoá học đại cương

3

5

62002

Vật lý

3

6

82063

Mạch điện

4

7

64515

Phương pháp luận nghiên cứu khoa học

2

8

HC603

Tiếng Anh (chuẩn TOEIC)

4

9

66001

Giáo dục quốc phòng an ninh 1

3

Kỳ II (28 ĐVHT)

10

61009

Lý thuyết xác suất và thống kê toán

3

11

71014

Tin học đại cương

3

12

13025

Cấu kiện điện tử

3

13

14007

Khí cụ điện và máy điện

4

14

84004

Thực hành khí cụ điện và máy điện

1

15

13002

Đo lường và cảm biến

3

16

81080

Điện tử tương tự

4

17

13013

Thực hành điện tử tương tự

1

18

68006

Nhập môn khoa học giao tiếp

2

19

66004

Giáo dục quốc phòng an ninh 3

3

Kỳ III (23 ĐVHT)

20

HC610

Nhập môn hành chính nhà nước

2

21

13009

Kỹ thuật số

3

22

13014

Thực hành kỹ thuật số

1

23

13066

Vi xử lý

3

24

84012

Thực hành vi xử lý

1

25

76265

Vẽ kỹ thuật điện, điện tử

2

26

13037

Hệ thống điều khiển tự động

4

27

81088

Điều khiển lập trình (PLC)

3

28

13028

Điện tử công suất

3

29

83091

Thực hành điện tử công suất

1

Kỳ IV (24 ĐVHT)

30

LT806

Tư tưởng Hồ Chí Minh

3

31

84056

Xử lý số tín hiệu

2

32

76271

Vi điều khiển

2

33

13045

Kỹ thuật truyền số liệu

3

34

14013

Thiết kế thiết bị điện

2

35

13042

Kỹ thuật Audio – Video tương tự

3

36

82064

Nguyên lý mạch tích hợp

2

37

75158

Đồ án học phần 1

1

38

71023

Cấu trúc máy tính và giao diện

2

39

13061

Truyền động điện

3

40

84009

Thực hành truyền động điện

1

 

 

Kỳ V (22 ĐVHT)

41

LT641

Đường lối cách mạng ĐCS Việt Nam

3

42

13041

Kỹ thuật Audio – Video số

2

43

13050

Thiết kế thiết bị điện tử

2

44

76002

An toàn điện

2

45

14009

Kỹ thuật chiếu sáng

2

46

81107

Đo lường điều kiển bằng máy tính

3

47

75159

Đồ án học phần 2

1

48

83092

Thực hành điện tử dân dụng

2

49

14012

Mạng và cung cấp điện

3

50

13040

Hệ thu thập dữ liệu và điều khiển

2

Kỳ VI (14 ĐVHT)

51

84058

Thực tập tốt nghiệp (8 tuần)

4

52

LT800

Thi tốt nghiệp môn Lý luận Chính trị

 

53

80073

Thi tốt nghiệp môn Cơ sở

5

54

80074

Thi tốt nghiệp môn Chuyên ngành

5

- Tổng số: 140 ĐVHT

                                                                                                                                   Nha trang, ngày 4 tháng 01 năm 2011

                    HIỆU TRƯỞNG                                                                             KHOA ĐẠI HỌC TẠI CHỨC