SliderSlider2

    BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                                                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG                                                                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC TỪ CAO ĐẲNG

Ngành: Công nghệ nhiệt lạnh; Thời gian đào tạo: 2,0 năm

Kỳ I (24 ĐVHT)

TT

Mã MH

Tên môn học

ĐVHT

1

LT104

Những nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mác – Lê nin

4

2

LT604

Kỹ thuật soạn thảo văn bản khoa học kỹ thuật

2

3

HC613

Pháp luật Việt Nam đại cương

2

4

HC617

Tâm lý học đại cương

2

5

HC203

Cơ học ứng dụng

3

6

HC331

Nhiệt kỹ thuật

3

7

HC202

Autocad

2

8

HC603

Tiếng Anh (chuẩn TOEIC)

4

9

66005

Giáo dục quốc phòng an ninh 4

2

Kỳ II (22 ĐVHT)

10

HC325

Kỹ thuật lạnh cơ sở và ứng dụng

4

11

33002

Bơm, quạt và máy nén

2

12

33014

Kỹ thuật cháy

2

13

33025

Lò hơi công nghiệp 

3

14

33040

Thiết bị trao đổi nhiệt

2

15

HC344

Tự động hóa và vận hành máy lạnh

2

16

HC345

Tua bin và trung tâm nhiệt điện

3

17

HC322

Năng lượng tái tạo

2

18

HC610

Nhập môn hành chính nhà nước

2

Kỳ III (22 ĐVHT)

19

HC323

Kỹ thuật cấp nước, điện và khí đốt

2

20

76102

Kỹ thuật điều hòa không khí và thông gió

3

21

LT221

Bài tập lớn điều hòa không khí và thông gió

1

22

LT235

Tiếng Anh chuyên ngành nhiệt lạnh

2

23

HC306

Các quá trình nhiệt trong công nghệ thực phẩm

2

24

HC418

Kinh tế năng lượng

2

25

HC403

Quản trị doanh nghiệp và Marketing

3

26

HC350

Máy và thiết bị thực phẩm

2

27

HC318

Đồ án máy lạnh

1

28

HC339

Thực tập chuyên ngành công nghệ kỹ thuật nhiệt lạnh

2

29

68006

Nhập môn khoa học giao tiếp

2

Kỳ IV (12 ĐVHT)

30

64515

Phương pháp luận nghiên cứu khoa học

2

31

HC809

Thi tốt nghiệp môn Lý luận chính trị

 

32

HC826

Thi tốt nghiệp môn Cơ sở

5

33

HC827

Thi tốt nghiệp môn Chuyên ngành

5

- Tổng số: 80 ĐVHT

                                                                                                                     Nha trang, ngày 4 tháng 01 năm 2011

                     HIỆU TRƯỞNG                                                                            KHOA ĐẠI HỌC TẠI CHỨC