SliderSlider2
MỨC THU HỌC PHÍ NĂM HỌC 2017 - 2018
Thông báo về mức thu học phí năm học 2017 - 2018.
Lịch thi tuyển sinh liên thông Đại học tháng 12 năm 2016.
Ngày 16-18/12/2016 Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng tổ chức kỳ thi tuyển sinh liên thông Đại học các ngành Kế toán, Quản trị kinh doanh, Điện- Điện tử. Các ngành khác sẽ có kế hoạch thi cụ thể sau (dự kiến tháng 4/2017).
Đề cương ôn thi tuyển sinh liên thông Đại học năm 2016
Đề cương ôn tập thi liên thông từ Trung cấp, Cao đẳng lên Đại học năm 2016.