SliderSlider2

Lịch thi tuyển sinh liên thông Đại học

Ngày đăng: 14-11-2017 / Đăng bởi: Trung tam ĐTBD
Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng trường Đại học Nha trang tổ chức kỳ thi liên thông Đại học các ngành Nuôi trồng thủy sản, Kế toán, Quản trị kinh doanh, Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử, Công nghệ thông tin vào ngày 9,10/12/2017.
LỊCH THI TUYỂN SINH THÁNG 12 NĂM 2017

Ngày

Buổi

Môn thi 

Ngày 09/12/2017

Sáng

Môn Toán

Chiều

Môn Kiến thức cơ sở ngành

Ngày 10/12/2017

Sáng

Môn Kiến thức chuyên môn ngành

Chiều

Dự trữ

Ngày 01,04/12/2017 Thí sinh đến văn phòng TT ĐT&BD nhận giấy báo dự thi.