SliderSlider2

Kết quả thi, thông báo nhập học của kỳ thi tuyển sinh liên thông đợt 1 năm 2017

Ngày đăng: 14-07-2017 / Đăng bởi: Trung tam ĐTBD
Kết quả thi và thông báo nhập học của kỳ thi liên thông Đại học ngành Công nghệ kỹ thuật Xây dựng đợt thi tháng 06/2017.
KẾT QUẢ THI TUYỂN SINH ĐỢT 1 NĂM 2017

Kết quả kỳ thi tuyển sinh liên thông Đại học ngành Xây dựng xem tại đây
Sinh viên trúng tuyển hệ liên thông lên Đại học ngành CNKT Xây dựng đợt 1 năm 2017 đến văn phòng Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng để nhận giấy báo nhập học. Ngày nhận giấy báo từ ngày 17/07/2017 đến 24/07/2017. 
Ngày nhập học 25/07/2017
Sinh viên trúng tuyển lên trường làm thủ tục nhập học đúng thời gian trên. 
HƯỚNG DẪN  NHẬP HỌC             

I. Hồ sơ nhập học

1. Giấy báo nhập học (bản chính)

2. Bổ sung hồ sơ tuyển sinh (nếu chưa nộp đủ khi đăng ký dự thi)