SliderSlider2

Danh sách thi, phòng thi của đợt thi tuyển sinh liên thông Đại học tháng 06/2017

Ngày đăng: 05-06-2017 / Đăng bởi: Trung tam ĐTBD
Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng trường Đại học Nha trang tổ chức kỳ thi liên thông Đại học các ngành Công nghệ kỹ thuật Xây dựng và Nuôi trồng thủy sản vào ngày 10,11/06/2017. Thí sinh xem tên của mình để biết thông tin về phòng thi.

LỊCH THI TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC ĐỢT 1 năm 2017

Danh sách thí sinh dự thi liên thông Đại học ngành Xây Dựng xem tại đây

Ghi chú: Các ngành còn lại vẫn tiếp tục thu hồ sơ và tổ chức thi vào đợt 2 năm 2017 (dự kiến tháng 11/2017). 

    1)  Ngày 10/06/2017 và 11/06/2017

Ngày

Buổi

Môn thi 

Ngày 09/06/2017

Chiều(17h00)

Phổ biến quy chế thi, làm thủ tục dự thi, xử lý những sai sót

Ngày 10/06/2017

Sáng

Môn Toán

Chiều

Môn Kiến thức cơ sở ngành

Ngày 11/06/2017

Sáng

Môn Kiến thức chuyên môn ngành

Chiều

Dự trữ

    2)  Thời gian biểu và hiệu lệnh đối với các môn thi

Sáng

Nội dung công việc

Hiệu lệnh

7h00 – 7h15

Cán bộ coi thi có mặt tại phòng Hội đồng

01 hồi chuông

7h15 – 7h30

Cán bộ coi thi đánh số báo danh, gọi thí sinh vào phòng thi,

03 hồi chuông

7h30 – 7h45

Một cán bộ coi thi đi nhận đề thi tại điểm thi

02 hồi chuông

7h45 - 8h00

Kiểm tra niêm phong, mở túi đề thi và phát đề thi

01 hồi chuông

8h00

Thí sinh làm bài thi.

02 hồi chuông

10h45

Cán bộ coi thi nhắc thí sinh còn 15 phút làm bài.

01 hồi chuông

11h00

Cán bộ coi thi thu bài thi.

03 hồi chuông

Chiều

Nội dung công việc

Hiệu lệnh

13h00 -13h15

Cán bộ coi thi có mặt tại phòng Hội đồng

01 hồi chuông

13h15-13h30

Cán bộ coi thi đánh số báo danh, gọi thí sinh vào phòng thi,

03 hồi chuông

13h30-13h45

Một cán bộ coi thi đi nhận đề thi tại điểm thi

02 hồi chuông

13h45 - 14h00

Kiểm tra niêm phong, mở túi đề thi và phát đề thi

01 hồi chuông

14h00

Thí sinh làm bài thi.

02 hồi chuông

16h45

Cán bộ coi thi nhắc thí sinh còn 15 phút làm bài.

01 hồi chuông

17h00

Cán bộ coi thi thu bài thi.

03 hồi chuông

                                       HĐTS TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG