SliderSlider2
Danh sách thí sinh dự thi tuyển sinh liên thông Đại học ngày 17,18/12/2016 tại trường Đại học Nha Trang
Thí sinh dự thi liên thông Đại học tại trường Đại học Nha Trang nhận thẻ dự thi tại văn phòng Trung Tâm ĐT&BD vào các ngày 14,15/12/2017.
Trung tam ĐTBD - Người duyệt: Trung tam ĐTBD
Ngày đăng: 12/13/2016 5:08:30 PM
Thí sinh dự thi liên thông Đại học nhận thẻ dự thi tại Văn phòng Trung tâm Đào tạo & Bồi dưỡng. Thời gian nhận thẻ dự thi trong giờ hành chính các ngày 14,15/12/2016.
Danh sách phòng thi xem tại đây 
Note: Thí sinh khi đi thi phải mang theo giấy CMND và thẻ dự thi.

LỊCH THI TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC

Ngày

Buổi

Môn thi

Ngày

16/12/2016

Chiều (17h00)

Phổ biến quy chế thi, làm thủ tục, xử lý sai sót.

Ngày

17/12/2016

Sáng

Toán

Chiều

Kiến thức cơ sở ngành

Ngày

18/12/2016

Sáng

Kiến thức chuyên môn ngành

Chiều

Dự trữ