SliderSlider2

Thông báo tuyển sinh Đại học Luật Tp.Hồ Chí Minh

Ngày đăng: 16-11-2016 / Đăng bởi: Trung tam ĐTBD
Trường Đại học Nha Trang liên kết với Trường Đại học Kinh tế Luật tuyển sinh các lớp Đại học hệ VLVH, Văn bằng hai ngành Luật. Sinh viên ra trường được cấp bằng cử nhân luật.

Trường Đại học Nha Trang liên kết với Trường Đại học Kinh tế Luật Tp.Hồ Chí Minh tuyển sinh các lớp Đại học hệ VLVH như sau:

1.       Đối tượng dự thi

·    Đối với hệ văn bằng hai: những người đã tốt nghiệp đại học, sau đại học,…

·    Đối với hệ VLVH: Những người đã tốt nghiệp THPT, Cao đẳng,…

2.       Ngành đào tạo:

·    Đối với hệ văn bằng hai: Ngành Luật kinh tế (Chương trình giáo dục: Luật kinh doanh).

·    Đối với hệ VLVH: Ngành Luật (Chương trình giáo dục: Luật dân sự).

3.       Thời gian đào tạo:

·    Đối với hệ văn bằng hai: 2,5 năm.

·    Đối với hệ VLVH: 4,5 năm.

4.       Môn thi:

·    Đối với hệ văn bằng hai: (1) Luật hiến pháp Việt Nam, (2) Lý luận Nhà nước và Pháp luật.

·    Đối với hệ VLVH: Sử, Địa, Văn.

5.       Ngày nộp hồ sơ: Từ ngày có thông báo đến hết 30/11/2016

6.       Ngày ôn,thi (dự kiến):

·    Ngày ôn: dự kiến tháng 03/2017

·    Ngày thi: dự kiến tháng 04/2017

7.       Thông tin liên hệ: Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng Trường Đại học Nha Trang, số 02 Nguyễn Đình Chiểu Tp.Nha Trang, Khánh Hòa. ĐT:058.2220913

Ø  Thông tin chi tiết xem tại đây