SliderSlider2

Thông báo tuyển sinh của Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Ngày đăng: 11-11-2016 / Đăng bởi: Trung tam ĐTBD
Trường Đại học Nha Trang liên kết với Trường Đại học Mỏ - Địa chất tuyển sinh các lớp Đại học hệ VLVH, Văn bằng hai năm 2016 tại Trường Đại học Nha Trang các ngành như sau:

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

Căn cứ đề nghị liên kết đào tạo của Trường Đại học Nha Trang

Trường Đại học Mỏ - Địa chất thông báo tuyển sinh Đại học hệ Vừa làm vừa học, Đại học văn bằng hai năm 2016 tại Trường Đại học Nha Trang các ngành theo nội dung sau:

1. Loại hình, ngành và thời gian đào tạo

TT

Loại hình đào tạo

Ngành đào tạo

Thời gian

1

Đại học vừa làm vừa học

Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ

5 năm

Kỹ thuật Địa chất

2

Đại học văn bằng hai

Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ

2,0 - 2,5 năm

Kỹ thuật Địa chất

2. Đối tượng dự tuyển:

- Thí sinh có bằng tốt nghiệp phổ thông trung học hoặc tương đương, thi tuyển 3 môn: Toán, Lý, Hóa và theo các quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo về tuyển sinh đào tạo hệ vừa làm vừa học.

- Hệ văn bằng hai thi tuyển hai môn hoặc xét tuyển dành cho thí sinh đã có bằng tốt nghiệp Đại học và theo quy chế đào tạo văn bằng hai.

3. Phát hành và nộp đăng ký dự tuyển: Phát hành và nộp hồ sơ từ ngày có thông báo đến hết ngày 15/12/2016 tại Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng Trường Đại học Nha Trang - Số 02 Nguyễn Đình Chiểu, Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa – Điện thoại: 058.2220913.

4. Thời gian tuyển:                Thi tuyển 29-30/12/2016

5. Dự kiến ôn thi:                  Từ ngày 03-26/12/2016.