SliderSlider2

Tuyển sinh Cử nhân Luật - Đại học Huế

Ngày đăng: 10-11-2016 / Đăng bởi: Trung tam ĐTBD
Trường Đại học Nha Trang liên kết với Trường Đại học Luật – Đại học Huế tuyển sinh các lớp Đại học hệ VLVH, Liên thông từ Trung cấp lên Đại học, Văn bằng hai ngành Luật. Sinh viên ra trường được cấp bằng cử nhân luật.

Trường Đại học Nha Trang liên kết với Trường Đại học Luật – Đại học Huế tuyển sinh các lớp Đại học hệ VLVH như sau:

A.   Hệ đào tạo

1.   Đại học hệ VLVH

·      Thời gian đào tạo 3,5 năm

·      Môn thi: Văn học, Lịch sử, Địa lý

2.   Liên thông từ Trung cấp lên Đại học

·      Thời gian đào tạo 2,5 năm

·      Môn thi: Triết học, Nhà nước và pháp luật, Luật hiến pháp.

3.   Đại học bằng hai

·      Thời gian đào tạo 1,5 năm.

·      Môn thi: Triết học, Nhà nước và pháp luật (đối với những thí sinh không thuộc diện miễn thi)

B.   Địa điểm, thời gian nhận hồ sơ thi tuyển

·      Hạn cuối nhận hồ sơ dự thi: 30/11/2016.

·      Nơi nhận hồ sơ: Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng Trường Đại học Nha Trang – Địa chỉ: số 02 Nguyễn Đình Chiểu, Tp.Nha Trang, Khánh Hòa. ĐT: 058. 222.0913.

·      Ngày thi tuyển:dự kiến tháng 12/2016