SliderSlider2

Trường Đại học Nha Trang tuyển sinh liên thông Đại học chính quy năm 2017

Ngày đăng: 03-05-2017 / Đăng bởi: Trung tam ĐTBD
Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng Trường Đại học Nha Trang thông báo tuyển sinh Đại học liên thông hệ chính quy từ Trung cấp, Cao đẳng, Văn bằng thứ hai. 4 năm hệ vừa làm vừa học.

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

Thừa lệnh Hiệu Trưởng, Trung tâm đào tạo và Bồi dưỡng Trường Đại học Nha Trang thông báo tuyển sinh đào tạo Đại học liên thông chính quy và Đại học văn bằng hai, hệ vừa làm vừa học các ngành theo nội dung sau:

1. Loại hình, ngành và thời gian đào tạo

TT

Loại hình đào tạo

Ngành đào tạo

Thời gian

1

Đại học liên thông từ cao đẳng

Điện – Điện tử

1,5 năm

Công nghệ kỹ thuật nhiệt

Công nghệ thực phẩm

Kinh doanh thương mại

Công nghệ thông tin

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

Kế toán

2

Đại học liên thông từ Trung cấp

Điện – Điện tử

2,5 năm

Công nghệ kỹ thuật nhiệt

Công nghệ kỹ thuật Ô tô

Quản trị kinh doanh

Công nghệ thông tin

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

Kế toán

3

Đại học bằng 2

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

2,0 năm

Quản trị kinh doanh

Quản trị du lịch và dịch vụ lữ hành

Kế toán

Ngôn ngữ Anh

4

Đại học hệ vừa làm vừa học

Quản trị kinh doanh

4,0 năm

2. Đối tượng dự tuyển:

- Hệ liên thông thí sinh có bằng tốt nghiệp Cao đẳng, Trung cấp và theo các quy định của BGD&ĐT tuyển sinh đào tạo liên thông; Thi tuyển 3 môn: Toán, Cơ sở ngành, Chuyên ngành.

- Hệ vừa làm vừa học thí sinh có bằng tốt nghiệp Phổ thông Trung học hoặc tương đương; Thi tuyển 3 môn: Toán, Lý, Hóa.

- Hệ văn bằng hai xét tuyển, thí sinh đã có bằng tốt nghiệp đại học.

- Thời gian học vào các buổi tối trong tuần hoặc vào ngày thứ bẩy và chủ nhật.

3. Phát hành và nộp đăng ký dự tuyển: Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng Trường Đại học Nha Trang - Số 02 Nguyễn Đình Chiểu, Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa – Điện thoại: 058.2220913.

4. Thời gian tuyển:                  Dự kiến thi tuyển tháng 6/2017 và tháng 11/2017

Note: Hiện tại ngành Xây dựng liên thông từ Cao đẳng đã đủ hồ sơ để tổ chức thi. Sinh viên liên hệ đăng ký ôn thi tại Trung tâm.

Các ngành còn lại vẫn tiếp tục nhận hồ sơ đến ngày 31/05/2017.

5. Dự kiến ôn thi:                    Tháng 05 và tháng 10 năm 2017.

                                                                                                              TL.HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:                                                                                                                               

- Lưu VT, TTĐT&BD.