SliderSlider2
Trường Đại học Nha Trang tuyển sinh liên thông Đại học năm 2016
Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng Trường Đại học Nha Trang thông báo tuyển sinh Đại học liên thông hệ chính quy từ Trung cấp, Cao đẳng, Văn bằng thứ hai. 4 năm hệ vừa làm vừa học.
Trung tam ĐTBD - Người duyệt: Trung tam ĐTBD
Ngày đăng: 11/11/2016 9:03:47 AM
THÔNG BÁO TUYỂN SINH

Thừa lệnh Hiệu trưởng, Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng Trường Đại học Nha Trang thông báo tuyển sinh đào tạo Đại học, liên thông chính quy, Vừa làm vừa học tại Trường Trường Đại học Nha Trang theo nội dung sau:

1. Loại hình, ngành và thời gian đào tạo

TT

Loại hình đào tạo

Ngành đào tạo

Thời gian đào tạo

1

Đại học liên thông từ Cao đẳng

Công nghệ thực phẩm

1,5 năm

Công nghệ chế biến thủy sản

Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử

Công nghệ thông tin

Kế toán

Chế tạo máy

Công nghệ kỹ thuật Ô Tô

Quản trị kinh doanh

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

Quản trị du lịch và lữ hành

Công nghệ kỹ thuật môi trường

2

Đại học liên thông từ Trung cấp

Công nghệ thực phẩm

2,5 năm

Công nghệ chế biến thủy sản

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử

Công nghệ thông tin

Chế tạo máy

Công nghệ kỹ thuật Ô Tô

Quản trị kinh doanh

Quản trị du lịch và lữ hành

Công nghệ kỹ thuật môi trường

Kế toán

3

Đại học vừa làm vừa học

Quản trị kinh doanh

4,0 năm

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

Kế toán

4

Đại học văn bằng hai

Ngôn ngữ anh

2,0 năm

Kế toán

Kiểm toán

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

Quản trị kinh doanh

2. Đối tượng dự tuyển:

- Thí sinh có bằng tốt nghiệp Cao đẳng, Trung cấp thi tuyển 3 môn: Toán, Cơ sở ngành và chuyên môn ngành theo các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tuyển sinh đào tạo liên thông.

- Hệ vừa làm vừa học thí sinh có bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương thi tuyển 3 môn: Toán, Lý, Hóa.

3. Phát hành và nộp đăng ký dự tuyển:

- Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng Trường Đại học Nha Trang - Số 02 Nguyễn Đình Chiểu, Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa – Điện thoại: 058.2220913.

Đợt 1: Phát hành và nộp đăng ký dự tuyển từ ngày có thông báo đến ngày 31/05/16

Đợt 2: Phát hành và nộp đăng ký dự tuyển từ ngày có thông báo đến ngày 30/11/16

4. Thời gian thi tuyển: Thi tuyển 17-18/12/2016

5. Dự kiến ôn thi: Lịch ôn thi trong trang Web của Trung tâm http://ntu.edu.vn/trungtamdtbd/ThongBao.aspx?idtb=5307

* Các thông tin chi tiết liên hệ

- Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng Trường Đại học Nha Trang - Số 02 Nguyễn Đình Chiểu, Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa – Điện thoại: 058.2220913.